Tipérov yield.
Ako sa počíta? Je dôležitý?

Zdieľať na Facebooku

Zamyslime sa nad nasledujúcou otázkou:

KKto je lepší tipér? Ten, kto spraví 100 stávok za 20€ a vyhrá 200€ alebo ten, ktorý spraví 50 stávok za 10€ a vyhrá 20€? Niekto by sa mohol nazdávať, že najlepší tipér je ten, čo zarobil viac peňazí, v tomto prípade teda ten prvý. Musíme ale brať do úvahy počet stávok a vsadené peniaze (riziko). Ak by obaja zarobili rovnaké peniaze, povedal by si, že sú rovnako dobrí? Alebo by si zvážil, kto stavil menej?

Na tento účel tu máme yield. Yield je percentuálny pomer zisku k súčtu stavených peňazí.

Yield = (čistý zisk / súčet stavených peňazí) x 100

Napríklad ak tipér nazbiera tento mesiac 15 stávok s tým, že vsadí 2 jednotky a čistý zisk predstavuje 10 jednotiek, yield je 10 / (15 * 2) = 33,3%.

Najlepší tipéri obvykle dlhodobo dosahujú yield 10% – 20%.

Tipérov yield je štatistický ukazovateľ, ktorý najlepšie meria, aký dobrý alebo zlý je daný tipér.

Yield však môže byť aj nadhodnotený, keďže sa počíta s prihliadnutím na pravdepodobnosť, ktorú tipujúci vidí. Existujú však rôzne faktory, podľa ktorých používatelia niekedy umiestnia kurzy pod tie odporúčané. Vďaka tomu je reálny yield klienta nižší ako oficiálny yield pôvodného tipéra.

Yield môže dosť skákať, keď má tipér málo uskutočnených stávok. Je to preto, že váha každej stávky v skupine stávok, je veľmi vysoká. V takom prípade yield ako parameter nemá takmer žiadnu dôležitosť. Keď sa skupina stávok zväčší, yield sa stabilizuje na určitej úrovni a môžeme ho pokladať za reálny yield daného tipéra. Takýto yield môžeme brať ako dobrý prostriedok, ktorý slúži na predpoveď budúceho vývoja.

Existuje teória, že keď má tipér pozitívny yield z 1000 tipov, bude ho mať pozitívny aj v budúcnosti. Táto teória nie je zlá a vo väčšine prípadov funguje. A vsetci nasi tiperi su rokmi overeny na zaklade tejto teorii implementovanej v praxi.

Všeobecne platí, že ak má tipér vzorku 1000 nezávislých stávok s priemernými kurzami okolo 2 pri použití konštantného vkladu, yield tejto vzorky je dostatočne štatisticky signifikantný na to, aby sme sa domnievali, že nie je ovplyvnený faktorom náhody.