JE UMIESTŇOVANIE STÁVOK ROVNAKO DÔLEŽITÉ AKO VOĽBA DOBRÝCH TIPOV?

Zdieľať na Facebooku

Prečítaj si tento článok a naučíš sa niekoľko užitočných tipov o bankroll a stávkovom manažmente.

Je umiestňovanie stávok rovnako dôležité ako voľba dobrých tipov?

Denne sme v kontakte so svojimi zákazníkmi, menšími či väčšími profesionálmi v stávkovaní, a všimli sme si, že stávkari vo všeobecnosti venujú málo pozornosti manažmentu umiestňovania stávok

To znamená, že financie týchto hráčov (hoci stávky robia na základe overených prognóz, ktoré prinášajú dlhodobý zisk) raz narastajú a vzápätí ubúdajú, a preto rast ich kapitálu nemusí byť taký očividný. V tomto prípade za všetko môže chabý manažment stávok. Kolísanie zisku veľmi ovplyvňujú isté nesprávne rozhodnutia, ktoré zvyčajne vyústia do výrazných strát, ktoré hráča môžu odstrašiť.

Pojmom chabý manažment stávok myslíme to, keď sa človek neriadi istými pravidlami alebo zvykmi. Rozhoduje sa nepremyslene a bez toho, aby pozoroval a analyzoval. Príklady nesprávneho konania: Priradiť jednotkám ekvivalentnú hodnotu financií v €, ktorá priveľmi závisí od banku, nárast/pokles (náhodný a nemetodický) hodnoty jednotiek medzi tipmi alebo priradenie rovnakej jednotky dvom rozdielnym tipérom bez toho, aby sa vzali do úvahy priemerné stávky, výnos, kolísanie zisku, pokles kurzu alebo váhy, ktorú chceme v portfóliu priradiť každému tipérovi.

Keď tipérom, ktorých sleduješ, priraďuješ finančnú hodnotu v € na jednotku ekvivalentne, mal by si sa riadiť aj nasledujúcimi bodmi:

individuálna analýza každého tipéra: vám poskytuje posudok na základe výnosu a rizika, ktoré podstupuje špecialista. Vďaka tejto analýze sa minimálne môžeš zamyslieť nad možným výnosom, berúc do úvahy nielen kolísanie zisku na základe poklesu a priemerného podielu, ale aj priemerný pokles kvóty, s ktorou si zvyčajne utváraš prognózy.

Kolísanie zisku tipéra, čiže jeho profitu alebo finančného obnosu, ovplyvňuje najmä pravidelnosť výberu dobrých tipov a navyše štatistické alebo náhodné kolísanie financií sa ukáže za relatívne krátke obdobie. Kolísanie je tým vyššie, čím tipér väčšmi zvýši priemerný kurz svojich tipov. 

Tipéri, ktorí majú vysoký čistý zisk a menšie kolísanie financií, sú samozrejme najcennejší. Hráči, ktorí patria medzi profesionálnu špičku, si robia veľmi podrobné analýzy každého tipéra vrátane zberu kvalitatívnych informácií. O tom však teraz nechceme hovoriť, keďže začiatočníkom to neodporúčame. Po analýze každého tipéra vám musí byť jasné, aký dobrý je každý z tých, ktorých si si vybral.

– stávkové udalosti za mesiac v priemere pre každého tipéra: môžeš prispôsobiť priemerným počtom zvolení za mesiac, ktorý vynásobíš priemernou stávkou. Táto hodnota priamo ovplyvňuje peniaze, ktoré mesačne stavíš na každého tipéra (môžeme to nazývať „váha“), a preto aj zisk, ktorý vám každý z nich prinesie a výnos a zmenu vášho portfólia.

Konaj na základe konkrétnych príkladov: povedzme, že sledujeme tipérov BetsAmateur, MyPicks a Redd. Tipérom BetsAmateur a Redd priradíme rovnakú hodnotu, napríklad 100 €, pretože v nás vzbudzujú rovnakú dôveru. Na hráča BetsAmateur mesačne dáme približne 8 800 €, keďže za mesiac hrá 88 jednotiek, a na Redda 2 900 €, keďže mesačne má 29 jednotiek. Možný zisk je teda viazaný na to, čo spraví jeden hráč BetsAmateur, hoci sa spočiatku zdalo, že obom pripisujeme rovnakú váhu tým, že im priradíme rovnakú udalosť.

Čo sa týka výnosu a profitu, kolísanie banku ovplyvňuje kolísanie zisku jednotlivých tipérov a váha, ktorú majú priradenú v našich portfóliách.

Povedzme, že tipér MyPicks mal pokles – 90 jednotiek a každému z tipérov vo svojom portfóliu sme priradili 1 % banku. To znamená, že na konci tohto obdobia straty prídem až o 90 % banku pre MyPicks, čo je tragická hodnota bez ohľadu na to, ako sa v tomto období darilo ostatným tipérom a bude ťažké sa z toho dostať.

Priradiť vyššiu hodnotu je vhodnejšie tým, ktorí tipujú pravidelnejšie, ako tým, ktorí sú premenlivejší. Cieľom je minimalizovať kolísanie nášho banku.

V ďalšom článku si predstavíme jednoduchú metódu, ktorá začiatočníkom poslúži ako návod pre priraďovanie stávok vo svojom portfóliu. Nie je to biblia, poslúži len ako pomocná ruka, keďže na všetkom sa dá pracovať, aby to bolo ešte optimálnejšie. Táto metóda vychytáva väčšinu chýb, ktoré zvyknú robiť noví hráči.