AKO PRIRADIŤ STÁVKY K PORTFÓLIU TIPÉROV

Zdieľať na Facebooku

V tomto článku su priblížime jednoduchý model, ako k portfóliu tipérov priradiť stávky. Našim cieľom nie je tento model obhajovať ako jedinečný a nevyvrátiteľný, ale pomôcť začiatočníkom so spravovaním svojho kapitálu tak, aby sa vyvarovali bežných chýb.

Povedzme, že náš kapitál predstavuje 10 000 € a sledujeme tipérov:

Tipér 1: yield 19 %. Drawdown: -34 jednotiek. Stávky: 80 jednotiek/mesiac

Tipér 2: yield 15 %. Drawdown: -18 jednotiek. Stávky: 150 jednotiek/mesiac

Tipér 3: yield 20 %. Drawdown: -120 jednotiek. Stávky: 160 jednotiek/mesiac

* Zapamätaj si, že drawdown je dosiahnutie maximálneho mínusu tipéra a slúži ako približný spôsob na meranie nepravidelností kolísania jeho výsledkov.

Mnohí ľudia volia štandardne stratégiu, že stavia 1 rovnú 1 % banku bez ohľadu na to, o akého tipéra ide. To však môže mať niekoľko negatívnych následkov:

 • ak tipér Tipér 2 (v našom príklade) mesačne staví veľa jednotiek, a to bez ohľadu na to, či má veľmi vysoké priemerné stávky, alebo posiela viac tipov za mesiac ako ostatní, nadmerne sa vystavuješ tomuto tipérovi, hoci pre vás nemusí byť tým najlepším,
   
 • ak máš tipéra ako Tipér 3, ktorý prináša veľký výnos s vysokou stratou, v zlom kole môžeš prísť o celý bank. Strata hráča Tipér 3 je -120 jednotiek. A stratiť 120 % banku je nenávratná cesta k bankrotu.


Štatistická hypotéza znie budúcnosť sa najlepšie predpokladá na základe minulosti a na základe toho yield, počet stavených jednotiek a strata budú podobné aj v budúcnosti. Preto veríme, že všetky tieto faktory musíme brať do úvahy pri stávkovaní.

Je mnoho spôsobov, ako s nimi pracovať. Niektorí ľudia sa nezaujímajú o riziko alebo kolísania a chcú len maximalizovať rentabilitu.

My však chceme stávky prideliť tak, aby sme maximalizovali rentabilitu tým, že obmedzíme kolísanie v banku a posnažíme sa, aby zmeny boli minimálne.

V tomto prípade je jednou z možností nastaviť si prijateľný limit straty vo svojom banku. Môže to byť napríklad 30 %. Je pravda, že ak sa niekoľko zlých kôl odohrá súčasne, váš bank bude mať problémy, ale pravdepodobnosť, že sa to stane je 0,0001 %. Jedna vec je, že traja tipéri môžu mať naraz mierne straty a iná vec je, že by každý tipér osobitne dosiahol maximálny mínus. Z tejto miery maximálneho mínusu môžeme vypočítať maximálnu hodnotu jednotky, ktorú si môžeme dovoliť.

 • V prípade Tipéra 1 dosiahol -34 jednotiek a my si môžeme dovoliť najviac -30 %, vaša jednotka by preto mal byť 30 % : 34 = 0,89 % banku. Tieto hodnoty sú približné. Aby sme sa vyhli komplikáciám, mohli by sme to v tomto prípade zaokrúhliť a jednotku priradiť 1 % banku, čiže 100 €. V prípade maximálneho mínusu by sme stratili 1 % x 34 jednotiek = 34 % banku. A to je len o čosi viac než sme predpokladali na úvod. V tejto jednotke by sme hovorili o hraní 8 000€ mesačne.
   
 • V prípade Tipéra 2 bol maximálny -18 jednotiek a podobne môžeme usúdiť, že maximálne možno staviť 150 €/jednotka. To znamená staviť 22 500 € mesačne.
   
 • Iné je to u Tipéra 3, tipéra s vysokým kurzom. Treba byť opatrný, keďže jeho straty sú zvyčajne veľké. Vypočítame si, že maximálna jednotka je 25 €. To znamená 4 000 € stavených mesačne.
 

Doteraz sme počítali maximálnu hodnotu na jednotku, ktorý môžeme priradiť každému tipérovi, aby sme v prípade jeho opakovanej prehry nestratili viac ako 30 % banku. Čo sa stane, ak takto stavíme?  Obnos peňazí, mesačne priradený každému tipérovi, je veľmi nevyrovnaný. Tipér 1: 8 000, Tipér 2: 22 500 a Tipér 3: 4 000. To znamená, že sme veľmi ovplyvnený hráčom Tipér 2. Ak sa mu darí, darí sa aj nášmu portfóliu, ale ak nie, ani s nami to nevyzerá najlepšie, a preto v globálnom portfóliu nebudeme mať veľkú váhu.

Ukážme si to na príklade: ak Tipér 2 má trocha zlý mesiac s yieldom -1 %, to implikuje -1 % x 22 500 = -22 500 (strata). Ak druhí dvaja tipéri majú koncom mesiaca kladný yield 10 %, vyhráme 800 € vďaka hráčovi Tipér 1 a 400 € vďaka Tipér 3. Naše portfólio bude -1300 € napriek tomu, že dvom tipérom sa darilo a jednému trochu menej.

Preto sa musíme rozhodnúť podľa toho, ktorému ako dôverujeme, či chceme tieto stávky vziať, alebo ich upravíme, aby sme to vyvážili. Je to záležitosťou dôvery v tipérov a averzie voči riziku, ktoré sprevádza každého hráča. Nie je to žiadna veda. Keď každému z nich budeme slepo veriť a chceme maximalizovať yield aj napriek kolísaniu, ideálne je hrať s týmito sumami a ak by Tipér 2 mal zlý mesiac, stratu vydržať. Naopak ak každému veríme rovnako, ale nechceme sa nechať plne vystaviť dôsledkom výsledkov Tipéra 2, sumy by sme mohli skúsiť mierne vyvážiť. Napríklad ak rozdelíme jednotku Tipéra 2 dvomi, t. j. 75 €, mesačne stavíme 11 250 €, a tak sa pomaly dostávame k tomu, že budú mať rovnakú váhu.

Keď si to zhrnieme, pri vyhodnocovaní stávok je dôležité zvážiť jednotky hrané za mesiac, čistý yield a kolísanie, ktoré vieme merať cez maximálny mínus. Dobrý spôsob je stanoviť si maximálnu povolenú stratu na každého tipéra, a potom prispôsobovať mesačné obnosy tak, aby sme sa príliš nevystavili konaniu jedného tipéra. To je však len jedna metóda z mnohých. Akýkoľvek iný dôsledný spôsob, ktorý obmedzuje bežné chyby, o ktorých sme sa už rozprávali, platí rovnako.